-

-

.

Ljus&Sånt är en blogg för företaget Paraflax5712 som tillverkar handgjorda miljövänliga ljus av rapsvax, tillverkar inredningsdetaljer och värnar om hantverk genom att sälja andras alster och har även inredningsdetaljer som vi gillar.

Ljus en historialektion!

LjusPosted by Mathilda Sun, July 02, 2017 19:58:21

Nej men va?! En historialektion om ljus?! Jag har ju ingen susning om detta... Jobbigt läge! Om jag minns rätt från skolan så började man på Jesu tid att använda olja i krus som man tuttade eld på för att sprida ljus i mörka rum men stämmer det?? Ingen aning? Jaha då får man sätta igång och Googla igen då.

Vad är ett ljus eller ett levande ljus? Jo det är en ljuskälla som brinner med öppen låga, och som består av en veke placerad i ett fast block av någon form av bränsle, idag vanligtvis bestående av stearin, paraffin eller någon form av vax. Blandningar av dessa ämnen är mycket vanliga. Oavsett bränslekällan kallas levande ljus ofta för stearinljus i dagligt tal. Hur har vi under historien kommit fram till att vi ska använda dessa ljus då? Så snart människan lärde sig att bemästra elden har elden använts som värmekälla, trygghet och under den mörka årstiden för att lysa upp när dagsljuset försvann. Senare använde man stickor och bloss för att flytta med sig ljuset för att kunna utföra olika sysslor. Tidigt lärde sig människan också att använda talg dvs. slaktavfall (kokt fett) från djur som ljuskälla ihop med en smal remsa av textilt material som antändes. Slaktavfallet kunde dock lukta illa och sota mycket så på 100-talet efter Kristus startade romarna att göra ljus av bivax och flätad bomullstråd som brann med en vacker låga så att allt material användes. Bivaxljusen var anledningen till att man började hålla bin som hushållsdjur. Ljusen var dock dyra så vanliga människor använde fortsatt talgljus. Under medeltiden (400-talet till 1400-talet) var vaxljus de enda ljus som sanktionerades av den katolska kyrkan.

Talgljus användes ända fram till 1800-talet då en fransman uppfann stearinet och paraffinet. Stearin är en blandning av fettsyrorna stearinsyra och palmitinsyra. Stearin framställs huvudsakligen genom hydrolys (hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats) av animaliskt fett, men kan även framställas ur vegetabiliskt fett, såsom palmfett. Paraffin är tillverkat av paraffinolja vilket är samlingsnamnet för flera olika typer av oljebiprodukter, som utvinns vid raffinering av råolja. Den är färglös samt lukt- och smakfri. Barnolja är ett exempel på paraffinolja. Upptäckterna av stearin och paraffin ledde till att ljusens egenskaper snabbt förbättrades. De nya ljusen kunde göras mer fasta och hårda. De fick också vackrare färg, längre brinntid och bättre lysegenskaper. Man började också använda en treflätad platt veke av bomull som var impregnerad. Veken förbrändes då i samma takt som stearinet eller paraffinet. Därmed osade ljusen mycket mindre. På 1860-talet ersattes vax-och talgljusen i kyrkan av stearinljusen. Från 1880-talet köpte vanligt folk stearinljus till jul. Resten av året användes de billigare talgljusen. Först in på 1900-talet blev stearinljusen tillgängliga för alla. I och med att glödlamporna började ge oss alla det dagliga ljuset användes stearinljusen framförallt till jul. Ljusen fick åter ett uppsving när man fr.o.m. 1960-talet började använda ljusen som bordsdekoration och stämningsfull belysning vid t. ex middagsbjudningar.


Användning inom religionen

Inom buddhismen ingår ljus i tempelritualer tillsammans med rökelse och blommor och används som hjälpmedel vid meditation. Hindusistiska högtider firas ofta med ett stort antal ljus och de har en speciell ljusfest. Inom judendomen används ljus i tre olika syften, som en symbol för Guds närhet, som ett skiljemärke ex. vid sabbatens inträde och övergången till vardag, och till minne av någon. Kristendomen, speciellt den katolska kyrkan använder ljus i samband med böner och förböner. Under gudstjänsten brukar flera levande ljus vara tända och de viktigaste är altarljusen. I Adventtider tänder väldigt många ljus, ett ljus varje söndag fram till ljus. Vid Lucia tänds också ljus och Lucia brukar ha levande ljus i en krans om håret. I december använder många ett så kallat kalenderljus för att räkna ner dagarna till julafton.

Profan användning

Förr i tiden, innan elektrictet fanns eller var vanligt, användes levande ljus som en rent praktisk ljuskälla, men det var dyrt och vanligt folk arbetade endera under dygnets ljusa timmar eller i skenet från den öppna spisen eller törvedsstickor (en trästicka som var bestruken med krutdeg). Idag används levande ljus mest som stämningsgivare och som reservljuskälla vid strömavbrott. Levande ljus sätts även ofta i tårtan då någon fyller år.

Under 1990-talet ökade kunskapen om paraffinljusens mindre hälsosamma effekter på vår inomhusmiljö och hur det påverkade våra aningsorgan. Ljus gjorda av paraffin har på 2010-talet konstaterats vara en hälsofara - Norska Folhelseinstituttet gick år 2014 ut med en varning där de jämställer användandet av paraffinljus med passiv rökning. Vidare säger svenska Naturskyddsföreningen att paraffinljus (ex. värmeljus) avger farliga partiklar och leder till sjukdomar och att de är dåliga ur miljösynpunkt. Med utgångspunkt i dessa kunskaper utvecklades även tillverkningen av ljus där man tog fram mera miljövänliga vaxer så som sojavax och rapsvax eller så tänder vi alltmer miljövänliga ljus av 100 % stearin.

Som tidigare nämnts så tänder vi ljus bl.a. traditionellt till jul, när vi vill fira något särskilt, när vi vill skapa stämningsfulla middagar, när vi söker förtröstan i vår sorg eller när vi känner behov av andrum. Att tända ljus är med andra ord något speciellt och i allra högsta grad personligt för var och en av oss. Så fortsätt att använda och tända ljus men använd gärna ett mera miljövänligt alternativ!

Källor: Liljeholmens, Kurage - hantverk, historia och reeactment, Naturskyddsföreningen, Norsk Folhelseinstittut, Svenska Bruksljus, Tvålköket, Wikipedia.

In English: This week the blog is about the history of candles. In ancient times mankind learned to handle the fire and used sticks and small torches to light up so that they could make their chores. Early on they also learded to use tallow from animals together with a strip of textile in a container to light up rooms. But the tallow smelled bad and made a lot of soot. So in 100`s A.D the Romans started to use beeswax together with a cottonwick. But the beeswax was expensive and not for everyone so common people still used the ”tallowcandles”. These candles were used into the 1900th century. In churches e.g the Catholic Church still used the beeswax candlestick for their burning characteristics. Candles are important in other regions as well. In 1830 a Frenchman created candles of paraffin and stearin that where used with a wick of three strands of cottonyarn. Paraffin is a petroleum product made of crude oil and stearin is made of animal fats or organic fats such as palm oil. Paraffin candles are cheep and used a lot even today. Stearin candles are more expensive and often used e.g during Christmas or if we have other celebrations. In the 1990´s it was discovered that paraffin candles are not environment friendly and not that healthy for you to burn and therefore other waxes were discovered, such as soywax and rapeseedwax for use in candles. Today we use candles to celebrate important events such as Christmas or other traditions, during dinnerparties, when in morning or if we need calmness. To light a candle means something personal and special for us as persons so continue to use and light candles but please use one that is more environment friendly in the future!  • Comments(2)//paraflax5712blogg.paraflax5712.se/#post16